top of page

Λάβετε μια προσφορά

Αυτή είναι μια Παράγραφος. Κάντε κλικ στο "Επεξεργασία κειμένου" ή κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του περιεχομένου.

Ευχαριστούμε για την υποβολή!

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η PETRO ENGINEERING προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικής και εφαρμόζει νέα πρότυπα αριστείας παρέχοντας ανώτερες υπηρεσίες διαχείρισης θέσης σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης  των συστημάτων.

Προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες :

Innovative architecture and civil engineering building construction project. Creative grap

Σχεδιασμός Εργολάβος Κατασκευής

Stylish black chair against a dark gray wall. Stylish chair on wall background, copy space

Κατασκευή Κατοικιών

Modern Office with clear glass.jpg

Εμπορική Κατασκευή

Male and Female Industrial Engineers in

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εξωτερική ανάθεση

1-hour-consultation.jpg

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

testo_420_2__800x800_3.jpg

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ

Consultation

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

mep-services-500x500.jpg

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

qbic-renovation-header-s.jpg

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

download.jpg

Εργολάβος HVAC

facility-management-1-1500x1200.jpg

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

tools (1).jpg

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

MEP-engineering-e1569105171890.jpg

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε εσωτερικής εργασίας. Απόδοση βασικών υπηρεσιών κτιρίου όπως HVAC, γραμμές ύδρευσης, ηλεκτρολογικές εργασίες, ανάλογα με την ποιότητα του σχεδιασμού του MEP που υιοθετείται.

Αυτός ο επαγγελματικός σχεδιασμός του MEP πρέπει να υιοθετηθεί με τις πλήρεις δυνατότητές του για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ο σχεδιασμός HVAC για τους χώρους που αναλαμβάνουμε. Συνεργαζόμαστε με ειδικούς HVAC, οι οποίοι κάνουν μια λεπτομερή μελέτη σχετικά με τα δεδομένα σχεδιασμού που παρέχονται. Επιπλέον, παρέχετε μια ολοκληρωμένη λύση HVAC για το έργο.

qbic-renovation-header-s.jpg

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Οι υπηρεσίες Fit out είναι μια λεπτομερής διαδικασία πολλαπλών βημάτων που πρέπει να πραγματοποιηθεί επαγγελματικά  για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, όλα θα συμβούν με προϋπολογισμένο κόστος και με τα υψηλότερα πρότυπα κατασκευής. Μια διαφανής και αποδεδειγμένη διαδικασία είναι απαραίτητη για τον πελάτη και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να γίνει αυτό τέλεια. Διατηρούμε το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και διαδικασίας ποιότητας.  

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ο συντονισμός και η υλοποίηση των ακόλουθων υπηρεσιών:  

• Εσωτερική διακόσμηση

• Τοπίο

• Ανακαινίσεις

• Μηχανική Αξίας  

Οι οποίες ολοκληρώνουν πλήρως ολοκληρωμένες υπηρεσίες που οδηγούν σε έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση.

tools%20(1)_edited.jpg

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μπορούμε να παρέχουμε οποιαδήποτε απαραίτητη συντήρηση είτε σχετίζεται με βαφή, οροφές, AC, ηλεκτρικά, υδραυλικά, τοιχοποιία κ.λπ.

duct-work.jpg

Εργολάβος HVAC

Επιπλέον κάνουμε την εγκατάσταση νέων συστημάτων, συντήρηση και τροποποίηση υφιστάμενων συστημάτων Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού (HVAC). Και άλλες σχετικές υπηρεσίες όπως:  

• Σχεδιασμός HVAC

• Έλεγχος Ποιότητας Αέρα

• Ενεργειακοί έλεγχοι

• Λύση HVAC

• Καθαρά δωμάτια και τεχνογνωσία Φαρμακευτικής Μηχανικής

• Εργασίες αγωγών

• Σωληνώσεις, ψυκτικό συγκρότημα, λέβητα και πύργος ψύξης

• Επεξεργασία νερού

• Έξαψη  

testo_420_2__800x800_3.jpg

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ

Έλεγχος και θέση σε λειτουργία όλων των συστημάτων που ακολουθούνται από τα διεθνή πρότυπα (δηλ. SMACNA, ASHRAE, NEBB, AABB). 
Οι εργασίες συντήρησης χρησιμοποιούν βαθμονομημένα όργανα και απαιτούν:

-Δοκιμή και εξισορρόπηση της πλευράς αέρα των συστημάτων HVAC

-Δοκιμή και ισορροπία υδρονικής πλευράς συστημάτων HVAC

-Μετρήσεις ήχου και κραδασμών

-Δοκιμή και θέση σε λειτουργία πολλών κτιριακών συστημάτων
  (π.χ. ηλεκτρικά συστήματα χαμηλού ρεύματος, οικιακά συστήματα νερού και πυροσβεστικά συστήματα)

bottom of page